LV-urakointia ja huoltoa jo vuodesta 1989

Normiputki Oy:n lähtölaukaus sijoittuu vuoteen 1989 Jari Enckellin ja Sami Hämäläisen perustaessa yrityksen, ja aloittaessa LV-asennustoiminnan oman yhtiön lukuun.

Normiputken ensimmäisiä asiakkaita olivat mm. Posti-Tele ja Haka mutta pian joukkoon liittyivät monet muutkin. Sittemmin tyytyväisten asiakkaiden määrä on kasvanut ja keskitämme palvelumme edelleen pääkaupunkiseudulle.

Keskitymme LV-päivittäishuoltoihin

Vuosina 1994–1996 aloitettiin liiketoiminnan suuntaaminen huoltoihin painottuvaksi. Vuonna 2000 jo 80 % liikevaihdosta muodostui päivittäishuollosta ja pienistä huoneistoremonteista.

”Konserni-vuodet”

Vuonna 2001 Skanska Oyj osti enemmistön Normiputki Oy:stä ja vuoden 2007 alusta yhtiö fuusioitiin Skanska Talonrakennus Oy:hyn. Työnimeksi jäi ”Skanska Normiputki”.

Vuonna 2003 aloitettiin Normiputkessa Jari Enckellin aloitteesta ja johdolla Fajanssi-nimisen toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö. Tavoitteena ja lopputuloksena oli kenttätyön tiedonsiirron parantaminen, töiden läpivientiajan nopeuttaminen, dokumentoinnin ja laskutuksen automatisointi ja asiakasturvan parantaminen.

Järjestelmän ensimmäinen, tekstiviestipohjainen versio, otettiin käyttöön kesällä 2004. Vuonna 2016 tammikuun 1. päivänä vanha fajanssi järjestelmä korvattiin uudella hillava järjestelmällä joka sekin on teknisesti täysin uudenlainen ja ylivertainen kilpailijoihinsa verrattuna. Se pitää silti sisällään koko vanhan järjestelmän tietokannan, josta kaikki asiakkaamme hyötyvät vieläkin.

Vuonna 2008 Normiputkesta tuli taas yksityinen yhtiö

Tammikuussa 2008 Skanska Oyj tarjosi MBO:na Normiputken liiketoimintaa alkuperäisille perustajille. Jari Paananen tuli mukaan yhtiön osakkaaksi ja toimitusjohtajaksi.

Liiketoiminta ja Normiputken nimi ostettiin perustetun yhtiön, Itäväylän Putki Oy:n, lukuun ja uusi yhtiö aloitti toimintansa 3.3.2008.

Edistyksellinen liiketoimintamalli takaa läpinäkyvyyden

Normiputki loi ja otti käyttöön uuden liiketoimintamallin, jossa mobiilisti ohjattu liiketoiminta tehdään läpinäkyvämmäksi niin yrityksen, yhteiskunnan kuin asiakkaidenkin suuntaan.

Kaikki yhtiön autot ja asentajat ovat mobiilisti kytketty Hillava-järjestelmään, joka mittaa aloitetulle työlle automaattisesti käytetyn työajan ja ajetut kilometrit, ja täten poistaa väärinkäytösten eli ns. ”kynätuntien” käytön. Paperisia lähetteitä tai työmääräyksiä ei yrityksessä ole käytetty enää vuosiin.

Näin läpinäkyvästi ei tiettävästi toimi yksikään normiputken kilpailijayritys.

Normiputki tulevaisuudessa

Haluamme olla tulevaisuudessa edelleen pientöiden ja vikapäivystystöiden johtava yritys pääkaupunkiseudulla. Tästä syystä mm. putkipinnoitukset on otettu osaksi huoltopalvelukonseptiamme. Pienehköt pinnoitukset tehdään siis samassa yhteydessä muiden tuntiperusteisten putkitöiden kanssa jolloin asiakkaalla ei ole vaaraa kohtuuttomista putkipinnoituskustannuksista. Se tarkoittaa että putkipinnoittaja ja putkimies on sama henkilö. Tämä luo tehokuutta ja helpottaa niitä tilanteita jolloin pinnoitusta on järkevää käyttää osana muuta putkiremonttia.

Normiputken taloyhtiössä toteuttamien huoltotöiden dokumentointi täyttää uuden lain määräykset

Dokumentoimme mobiilijärjestelmällämme jokaisen tilaamasi putkityön kaikki vaiheet suoraan kohteesta ja tallennamme ne palvelimelle mahdollista myöhempää käyttöäsi varten. Tarvittaessa siirrämme automaattisesti tiedot käyttämääsi sähköiseen talokirjaan. Täten kesällä 2010 alkanut taloyhtiön huoltotöiden dokumentointipakko ei tuota sinulle minkään asteista lisätyötä putkitöiden osalta.

Mobiilijärjestelmän edut Normiputken asiakkaille

  • Reaaliaikainen, kattava tilaus-toimitusketjun hallinta säästää tilaajan aikaa ja rahaa.
  • Tilausten taakse voidaan lisätä valokuvia, dokumentteja tai videoita suoraan kentältä korjaustöiden aikana. Täten ennen - jälkeen tilanteet saadaan tarvittaessa dokumentoitua. Se helpottaa ja nopeuttaa esim. dokumentointia vakuutusyhtiöitä varten. Kaikki tämä käytössäsi reaaliaikaisesti ja ilman lisäveloitusta.
  • Järjestelmän hyödyntäminen dokumentointipalveluineen on huoltoasiakkaidemme käytössä automaattisesti.
  • Tieto työn etenemisestä haluttaessa reaaliajassa mm. tekstiviestein ja sähköpostilla.