LV urakointia 30 vuoden kokemuksella, vuodesta 1989.

Normiputki Oy:n perustivat vuonna 1989 Jari Enckell ja Sami Hämäläinen. Normiputken ensimmäisiä asiakkaita olivat muun muassa Posti-Tele ja Haka. Sittemmin tyytyväisten asiakkaiden määrä on kasvanut ja keskitämme palvelulle edelleen pääkaupunkiseudulle. Pääasiassa tarjoamme asiakkaillemme LV-päivittäishuoltoja. 90-luvun puolivälissä aloitimme liiketoiminnan suuntaamisen huoltoihin painottuvaksi ja vuonna 2000 jo 80% liikevaihdosta muodostui päivittäishuollosta ja pienistä huoneistoremonteista.


Mobiilijärjestelmän kehitys läpinäkyvyyttä kohti

Vuonna 2003 Normiputkessa aloitettiin Jari Enckellin aloitteesta ja johdolla toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö. Tavoitteena ja lopputuloksena oli kenttätyön tiedonsiirron parantaminen, töiden läpivientiajan nopeuttaminen, asiakasturvan parantaminen sekä dokumentoinnin ja laskutuksen automatisointi. Vuonna 2016 tuotekehityksen ja eri versioiden kokeilun jälkeen Normiputkessa otettiin käyttöön uusi Hillava-järjestelmä, joka on teknisesti uudenlainen ja ylivertainen kilpailijoihinsa verrattuna.
Hillava-järjestelmä on sallinut uuden liiketoimintamallin käyttöönottamisen, jossa mobiilisti ohjattu liiketoiminta tehdään näkyvämmäksi niin yrityksen, yhteiskunnan kuin asiakkaiden suuntaan. Kaikki yhtiön autot ja asentajat ovat mobiilisti kytketty Hillava-järjestelmään, joka mittaa aloitetulle työlle automaattisesti käytetyn työajan ja ajetut kilometrit, ja täten poistaa väärinkäytösten eli ns. ”kynätuntien” käytön. Paperisia lähetteitä tai työmääräyksiä ei yrityksessä ole käytetty enää vuosiin.

Näin läpinäkyvästi ei tiettävästi toimi yksikään Normiputken kilpailijayritys.

Dokumentoimme mobiilijärjestelmällämme jokaisen tilaamasi putkityön kaikki vaiheet suoraan kohteesta ja tallennamme ne palvelimelle mahdollista myöhempää käyttöäsi varten. Tarvittaessa siirrämme automaattisesti tiedot käyttämääsi sähköiseen talokirjaan. Täten kesällä 2010 alkanut taloyhtiön huoltotöiden dokumentointipakko ei tuota sinulle minkään asteista lisätyötä putkitöiden osalta.


Tulevaisuudessa

Haluamme olla edelleen pientöiden ja vikapäivystystöiden johtava yritys pääkaupunkiseudulla. Olemme lisänneet palveluitamme ottamalla muun muassa putkipinnoitukset osaksi huoltopalvelukonseptiamme. Pienehköt pinnoitukset tehdään samassa yhteydessä muiden tuntiperusteisten putkitöiden kanssa, jolloin työ on tehokkaampaa asiakkaalla ei ole vaaraa kohtuuttomista putkipinnoituskustannuksista.