Rakentamisen työllisten määrä koheni loppuvuodesta

Rakennusalan työllisyystilanne parani loka-joulukuussa 2011 hieman vuoden 2010 vastaavaan aikaan verrattuna. Rakentamisen alasektoreista työllisyys koheni talonrakentamisessa, kun taas erikoistuneessa rakennustoiminnassa tilanne heikkeni. Nämä seikat käyvät ilmi samaan aikaan julkistetuista Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta sekä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta.

Tilastokeskus rekisteröi työllisten määrää vuosineljänneksittäin. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen työllisten määrä oli loka-joulukuussa 2011 noin 176 000, kun heitä oli vuoden 2010 vertailujaksolla noin 173 000. Kasvua kertyi 1,8 prosenttia. Samaan aikaan talonrakentamisen työllisten määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 6,7 prosenttia noin 65 000 työlliseen vuotta aiemmasta noin 61 000 työllisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan rekisteröi työttömien ja avoimien työpaikkojen määriä kuukausittain. TEM:n tilastojen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoihin oli joulukuun 2011 päättyessä ilmoittautunut 20 649 työtöntä talonrakennusalan työnhakijaa, kun heitä oli joulukuun 2010 lopussa 22 212. Siten alan työttömien työnhakijoiden määrä supistui 7 prosenttia vuodessa.

Vastaavasti talonrakennusalalla oli TEM:n mukaan joulukuun 2011 päättyessä 684 avointa työpaikkaa, kun vuotta aiemmin paikkoja oli 616. Kasvua kertyi 11 prosenttia.

Erikoistuneen rakennustoiminnan työllisyys heikkeni
Erikoistuneen rakennustoiminnan työllisten määrä puolestaan supistui loka-joulukuussa 2011. Tilastokeskuksen mukaan erikoistuneessa rakennustoiminnassa oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 91 000 työllistä, kun heitä oli vuotta aiemmin noin 95 000. Laskua kertyi 3,5 prosenttia.
Tilastokeskuksen toimialaluokittelussa (TOL 2008) erikoistuneeseen rakennustoimintaan kuuluvat muun muassa rakentamista edeltävät valmistelutyöt, talonrakennuksen ja maa- ja vesirakennuksen asennus- ja viimeistelytyöt sekä muut erikoisalojen työt.

Tilastokeskuksen toimialaluokittelussa kolmas rakentamisen alasektori on maa- ja vesirakennus, mutta sen erillisiä työllisyyslukuja Tilastokeskus ei kerro.

Hannu Lättilä / Rakennuslehti

Lotta Maija P